Re: Хиджра


Автор сообщения: Необразованный
Дата и время сообщения: 16 May 2005 at 17:26:30:

В ответ на сообщение: Re: Латинский текст

> по инерции, созданной рядом научных произведений, полагал, что принято к году > по Хиджре просто добавить 621 год и получить год от Р. Хр.

Ислямското летоброене започва с годината "Хиджра" (на арабски "преселване"), когато Мохамед заедно с последователи се премества от град Мека в оазиса Ясриб (град Медина).
Смята се, че Мохамед е пристигал в Медина на 24 септември 622 н.е. с едни от последните заселници, но халифът Омар I заповядал мюсюлманското летоброене да започне от 16 юли.
Лунната година има 12 месеца, които продължават 354 дни. Мюсюлманският свят използва календара "хиджра" в официалните документи и при религиозните празници.


2033. Покрытия планет Луной - Й. Табов 16:07 03.05.05 (39)
К списку тем на странице