Re: Ссылки и даты - филэллину, gorm-y и Roger-y


Автор сообщения: Й. Табов
Дата и время сообщения: 22 November 2005 at 13:08:51:

В ответ на сообщение: Re: Ссылки и даты - филэллину, gorm-y и Roger-y

Уважаемый филэллин,

Ниже следует отрывок из Ассемани, которым Вы интересовались. Я переписал его как есть, на болгарском языке. Кроме сведения о присутствии Гаврила на соборе Фотия там есть еще два анахронизма. Любопытно почитать как Ассемани возражает против того, что за епископами Девелта Евстратия, Йовина, Атанасия и Елия Публия Юлия пятым ставят Симеона, жившего в середине 9 в.

Так строили хронологию.

Греческие буквы я постарался передать кириллицей и латиницей, и соответственно имена греческими буквами поставил в скобки.

Йосиф Симоний Асемани. Календари на Вселенската църква. За светите славянски апостоли Кирил и Методий. Наука и изкуство, София, 1987.

Стр. 197-198

?V. За епископите - Агатон - на моравците, Габриел - на Ахрида, и Симеон - на Девелт, споменати от Фотий на неговия псевдосъбор през 879 г. И за Силвестър, за когото Льо Киен казва, че бил ръкоположен от папа Адриан за епископ на българите.

Казват, че на Фотиевия псевдосъбор**, свикан, или по-скоро инсцениран, през месец ноември*** 879 г., между митрополитите е седял именно Агатон - на моравците, (АГАТХОN МОРАВОN), а между епископите - Габриел - на Ахрида, (ГАВРIНЛ АХРIДНС), и Симеон - на Девелт (СIМЕОN ДЕВЕЛТОУ). От тях именно първият бил архиепископ на Моравия, а другите двама - епископи на българите. За Агатон обаче се отнася това, което видяхме горе, а скоро ще докажем и по-подробно, че моравците е управлявал от 868 г. поне до 899 г. архиепископ Методий, а от 879 до 900 г. - епископ Вихин; в периода именно, докато князе на моравците са били Растислав и Звендопулх, религиозните работи в Моравия са ръководели латински свещеници и епископи, а не гръцки. Следователно Агатон е бил епископ не на моравците, а на българите, както скоро ще докажем, макар че не е сигурно, че той е взел участие в този псевдосъбор. За Габриел и Симеон казваме само това: именно, по това време както Девелт, така и Ахрида, понеже са били под властта на българите, са били лишени от епископ. Именно през 812 г. 'владетелят на българите - Крум, след като превзел с обсада Девелт, преместил гражданите заедно с епископа в друга област', по свидетелството на Теофан. Поради това Льо Киен в том 1 на 'Християнският изток', с. 1184, в списъка на епископите на Девелт, под ь 5 обявява, че Симеон е регистриран на Фотиевия събор, а после под ь 6 включва неизвестен епископ, прехвърлен в България от Крум след превземането на Девелт, два пъти се заблуждава: първо, именно като причислява фиктивния Симеон към действителните Девелтски епископи - светите Евстратий, Йовин, Атанасий и Елий Публий Юлий; второ, като поставя след Симеон, регистриран в инсценирания през 879 г. Фотиев събор, онзи анонимен епископ, отведен в България от Крум през 812 г., ? от управлението на Михаил Куропалат.

** Том Х? на съборите, изд. Венете, 1730 г., с. 338 и сл. от ръкописния гръцки кодекс на Ватиканската библиотека; погрижил се за превода и издал Хардуин, с позволението на върховния първосвещеник Климент Х?, в том 6 на сбирките на съборите, с. 213.

*** Именно в том Х? на съборите, изд. Венете, с. 359 сказано, что второе заседание состоялось в среду, 17 ноября, индикт Х???.


2142. Строим хронологию - gorm 15:37 02.11.05 (290)
  • Re: Как строили хронологию - Roger 00:14 11.11.05 (2)
  • Re: Строим хронологию - d-te 05:24 05.11.05 (28)
  • Re: Строим хронологию - Марина 00:53 04.11.05 (0)
  • Опечатку исправьте... - Михаил из Иерусалима 16:32 02.11.05 (2)
  • Re: Строим хронологию - Гость 16:32 02.11.05 (41)
    К списку тем на странице