Re: Рецензия на книгу Е.Герцмана


Автор сообщения: Й. Табов
Дата и время сообщения: 28 August 2006 at 22:37:18:

В ответ на сообщение: Re: Рецензия на книгу Е.Герцмана

Вот Вам текст в болгарском издании. Раз Вам не нравится май перевод, попросите "нейтрального" переводчика.

"Херберт Хунгер. Империя на ново средище. ЛИК, София, 2000.

Голяма част от гръцките ръкописи, запазени до днес и представляващи
свидетелства за античната и византийска литература в цялост, произхожда от
XV-XVI в. Ако и много от това да е дело на западни писатели, значителна част от
текстовете от този период трябва да се припишат на емигриралите от Крит на
Запад византийци. Някои от тези мъже се препитавали от преписване и от търговия
с ръкописи. За да направят по-атрактивни кодексите, спасени от Византия или
измъкнати по някакъв друг начин, те ги допълвали, понякога успешно, с липсващи
начални и крайни листове, измислени заглавия и везано писмо, подменяли имената
на авторите и се опитвали да пробутат фалшификати за съчинения на античните
автори. Въпреки тези нерадостни особености, постиженията на гръцките писатели
от времето на Хуманизма не бива да се подценяват. Ако и много повече от
инстинкт за самосъхранение, те са имали значителен принос, наследството на
древна Елада, грижливо пазено от византийците в продължение на цяло
хилядолетие, да не стане жертва на превратностите на времето, но в рамките на
победния поход на Хуманизма да оплоди цяла Европа." с. 496


2423. К абсолютной хронологии Древнего Египта - gorm 19:22 24.08.06 (35)
К списку тем на странице