Re: Рецензия на книгу Е.Герцмана


Автор сообщения: Й. Табов
Дата и время сообщения: 28 August 2006 at 22:41:59:

В ответ на сообщение: Re: Рецензия на книгу Е.Герцмана

Пожалуйста:

Херберт Хунгер. Империя на ново средище. ЛИК, София, 2000.

Голяма част от гръцките ръкописи, запазени до днес и представляващи
свидетелства за античната и византийска литература в цялост, произхожда от
XV-XVI в. Ако и много от това да е дело на западни писатели, значителна част от
текстовете от този период трябва да се припишат на емигриралите от Крит на
Запад византийци. Някои от тези мъже се препитавали от преписване и от търговия
с ръкописи. За да направят по-атрактивни кодексите, спасени от Византия или
измъкнати по някакъв друг начин, те ги допълвали, понякога успешно, с липсващи
начални и крайни листове, измислени заглавия и везано писмо, подменяли имената
на авторите и се опитвали да пробутат фалшификати за съчинения на античните
автори. Въпреки тези нерадостни особености, постиженията на гръцките писатели
от времето на Хуманизма не бива да се подценяват. Ако и много повече от
инстинкт за самосъхранение, те са имали значителен принос, наследството на
древна Елада, грижливо пазено от византийците в продължение на цяло
хилядолетие, да не стане жертва на превратностите на времето, но в рамките на
победния поход на Хуманизма да оплоди цяла Европа. с. 496

И еще интересная цитата о "размножении Византийского Ренессанса":

"Следващият проблем е да установим, дали във Византия имаме работа с няколко
Ренесанса или с няколко вълни хуманизъм, както се твърди за западноевропейското
развитие от различни изследователи. Само по себе си е по-добре да се
абстрахираме от такова размножаване на процеса на Запада и да ограничим с
хуманизъм и Ренесанс само XIV-XVI в. (214) И многократно въвежданите за
Византия назовавания "Македонски Ренесанс", "Палеологов Ренесанс" трябва да
разбираме само cum grano salis. Отначало ще се задоволим с констатацията, че
през първите поколения от управлението на Македонската династия, т.е. от края
на IX - началото на X в., както и в началото на Палеологовото време (ок. 1250
- 1350) във византийското изкуство и литература често се появяват антични
елементи. Но проблемът не е толкова лесно разрешим." с. 461

Да, Хунгер прав - эта проблема не решается легко.
2423. К абсолютной хронологии Древнего Египта - gorm 19:22 24.08.06 (35)
К списку тем на странице